Twój slogan firmowy

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie to placówka dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami psychicznymi leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie oraz w Szpitalu Uniwersyteckim UJCM.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Przedszkole nr 8,
 • Szkoła Podstawowa nr 122 z Oddziałami Gimnazjalnymi,
 • XXXIV LO
 • Zajęcia szkolne i pozalekcyjne odbywają się w pomieszczeniach szpitalnych. Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych wymienionych typów szkół.

  Głównym zadaniem nauczyciela i wychowawcy jest nawiązanie kontaktu z uczniem, przywrócenie mu wiary we własne siły i zaufania do otoczenia oraz pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych wynikających z choroby.

  Pracownikami są wysokiej klasy specjaliści - pedagodzy wykształceni dodatkowo w zakresie psychologii, psychoterapii i socjoterapii.

  Pedagodzy ZSS nr 2 uczestniczą w aktywności oddziałów szpitalnych, biorą udział w zebraniach lekarsko - pedagogicznych w celu ustalenia wspólnych założeń i strategii dotyczących leczenia, przebiegu terapii.

  Naszym nadrzędnym celem jest oddziaływanie terapeutyczne, które ułatwia naszym uczniom readaptację do szkół macierzystych i środowiska rówieśniczego. Widzimy ucznia - pacjenta nie tylko przez pryzmat oczekiwań, ale także w kontekście jego sytuacji rodzinnej, szkolnej, społecznej i możliwości osobowościowych.