Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie to jednostka dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami psychicznymi leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika, w Szpitalu Uniwersyteckim oraz Szpitalu Klinicznym im.dr.J.Babińskiego.

W skład Zespołu wchodzą:

  • Przedszkole nr 8,
  • Szkoła Podstawowa nr 122,
  • XXXIV LO

Zajęcia szkolne i pozalekcyjne odbywają się w pomieszczeniach szpitalnych.
Głównym zadaniem nauczyciela i wychowawcy jest nawiązanie kontaktu z uczniem, przywrócenie mu wiary we własne siły i zaufania do otoczenia oraz pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych wynikających z choroby.

Pracownikami są
 specjaliści – pedagodzy wykształceni dodatkowo w zakresie psychologii, psychoterapii i socjoterapii.

Pedagodzy ZSS nr 2 uczestniczą w aktywności oddziałów szpitalnych, biorą udział w zebraniach lekarsko – pedagogicznych w celu ustalenia wspólnych założeń i strategii dotyczących leczenia, przebiegu terapii.

Naszym nadrzędnym celem jest oddziaływanie terapeutyczne, które ułatwia naszym uczniom readaptację do szkół macierzystych i środowiska rówieśniczego. Widzimy ucznia – pacjenta nie tylko przez pryzmat oczekiwań, ale także w kontekście jego sytuacji rodzinnej, szkolnej, społecznej i możliwości osobowościowych

Partnerzy i sponsorzy

Skip to content